Buurtbomenplan

Op maandag 28 januari 2019 hebben buurtbewoners die zich bezighouden met groene activiteiten in de openbare ruimte of ijveren voor het in stand houden en/of vergroten van het bomenbestand in onze buurten, overlegd over kansen en bedreigingen van het groen in de openbare ruimte.

Lees meer


Leeftijdsvriendelijke buurt

Op 30 januari 2018 hebben oudere buurtbewoners overlegd met ambtenaren van het stadsdeel over het prettig ouder worden in onze buurten.

Lees het verslag van deze bijeenkomst


Bijeenkomsten Participatie Pilot

Regelmatig komen de bewoners en de gemeente bijeen voor overleg met betrekking tot de Participatie Pilot.

Verslag van bewonersbijeenkomst 25 februari en 2 maart 2019
Verslag bijeenkomst brede projectgroep van 28 maart 2019
Verslag bijeenkomst brede projectgroep van 23 april 2019
Verslag bijeenkomst brede projectgroep van 21 mei 2019
Verslag bijeenkomst brede projectgroep van 10 juli 2019