Buurtbomenplan

Sinds eind januari 2019 hebben buurtbewoners gewerkt aan het ontwikkelen van een buurtbomenplan: een plan om het bomenbestand in de buurt in stand te houden en/of te vergroten. Dit plan is onderdeel van pro-actief nadenken over kansen en bedreigingen van het groen in de openbare ruimte van de buurt.


Meer informatie:

– Het opgestelde bomenplan (kaart)
Verslag van het overhandigen van het bomenplan aan het stadsdeel
Verslag van de bijeenkomst van 4 maart 2019
Verslag van de initiatiefbijeenkomst van 28 januari 2019
Artikel in de wijkkrant van april 2019